ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty TNHH Xây dựng Cường Gia Hiếu. Chính vì thế, khi truy cập và sử dụng trang website này, quý khách hàng đã tự mặc định đồng ý với các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đưa ra. Do đó, kính mong chủ đầu tư hãy đọc và nghiên cứu kỹ các thông tin dưới đây!

1. Điều khoản chung

1.1. Người sử dụng

Khi quý khách sử dụng website: https://xaydungcuonggiahieu.com/ của Cường Gia Hiếu, quý khách đã tự mặc định đồng ý với điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đưa ra. Đồng thời, người sử dụng phải có trách nhiệm đọc cẩn thận các điều khoản sử dụng và cam kết ràng buộc. Trong trường hợp không đồng ý, quý khách có quyền được chấm dứt việc sử dụng.

Điều khoản 1

Cường Gia Hiếu cho phép người dùng xem, chiết xuất thông tin trên website,...hoặc có thể chia sẻ cho người khác cùng biết. Tuy nhiên chỉ được sử dụng với mục đích cá nhân và phi thương mại với điều kiện trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: “©2022 Copyright by Xây dựng Cường Gia Hiếu.”

Điều khoản 2

Người sử dụng phải tuân thủ theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng Website. Được kể đến như: không được can thiệp, không gây ảnh hưởng đến việc sử dụng của những người dùng khác, không can thiệp vào hoạt động và quản lý Website của công ty Cường Gia Hiếu.

Điều khoản 3

Người sử dụng phải nhận thức rõ và chấp nhận rằng Cường Gia Hiếu (hoặc các đơn vị trực thuộc tổng Công ty cũng như đội ngũ nhân viên), sẽ không chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh nếu có bất cứ quyết định và sử dụng thông tin không hợp lệ trên website với bất kỳ nguyên nhân nào của người dùng.

1.2. Cường Gia Hiếu

Sau đây là quyền và trách nhiệm của Cường Gia Hiếu đối với quý khách hàng. Bên cạnh đó, các thông tin được đăng tải trên Website với mục đích làm lợi cho người sử dụng. Được kể đến như cung cấp thông tin về Công ty, cổ đông, sản phẩm, các chương trình khuyến mãi và những thông tin khác,...

Điều khoản 1

Cường Gia Hiếu có quyền thay đổi hoặc chấm dứt các nội dung cũng như tính năng của Website mà không cần thông báo trước đối với người sử dụng. Chính vì thế, quý khách cần phải có trách nhiệm thường xuyên cập nhật với các điều kiện và điều khoản trong thông báo này.

Điều khoản 2

Cường Gia Hiếu chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc cố tình muốn phá Website của chúng tôi.

Điều khoản 3

Cường Gia Hiếu có quyền không tuyên bố, hay có trách nhiệm xác thực tính chính xác thông tin từ lời khuyên, ý kiến, phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn khác tại Website này.

Điều khoản 4

Cường Gia Hiếu không chịu trách nhiệm hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ nào của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của Website.

Điều khoản 5

Toàn bộ thông tin cá nhân như địa chỉ, email của người dùng có thể sử dụng nội bộ để duy trì hồ sơ thành viên cho mục đích tiếp thị. Bên cạnh đó, số điện thoại cũng có thể được sử dụng bởi Cường Gia Hiếu khi có các câu hỏi liên quan đến sản phẩm được đề nghị giải đáp.

Ngoài ra, Cường Gia Hiếu không được quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người dùng cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ việc tuân thủ theo pháp luật và các quy trình pháp lý hợp lệ.

Điều khoản 6

Đối với tất cả thông tin hay tài liệu không mang tính chất riêng tư được người dùng đưa lên trang web đều không được xem là thông tin mật. Và Cường Gia Hiếu được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào. Ngoài ra, chúng tôi không nhất thiết phải chấp nhận tất cả tài liệu mà người dùng đơn phương gửi.

2. Điều kiện sử dụng Website

2.1. Phạm vi áp dụng

Khi quý khách truy cập vào Website của Cường Gia Hiếu, thì đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đưa ra. Nếu như quý khách không có ý định truy cập vào website hoặc không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, hãy DỪNG VIỆC SỬ DỤNG này lại.

2.2. Quy định giá và các khoản phí

Khi quý khách ký hợp đồng xây nhà, thì tổng số tiền thanh toán đã bao gồm thuế, chi phí thiết kế, thi công,...phải trả. Ngoài ra, Cường Gia Hiếu không chịu trách nhiệm đối với các khoản có thể phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ từ Công ty.

2.3. Các quy định khác

  • Cường Gia Hiếu hoạt động dựa trên sự tuân thủ về pháp luật hiện hành của Việt Nam, có đầy đủ giấy phép kinh doanh, mã số thuế, hồ sơ thuế, hóa đơn chứng từ hoạt động.
  • Tất cả các sản phẩm được cung cấp tại Cường Gia Hiếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho phép và tuân thủ đầy đủ tính pháp lý của sản phẩm và dịch vụ.
  • Người sử dụng tham gia giao dịch, mua sản phẩm của Cường Gia Hiếu được tự do trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cả hai bên.
  • Cường Gia Hiếu đảm bảo tính hiệu quả, chính xác và an toàn của tất cả các giao dịch.
  • Giá cung cấp dịch vụ được niêm yết tại website là giá chính thức được Cường Gia Hiếu đưa ra cho khách hàng, người quan tâm tham khảo và có thể trao đổi ngay trên website hoặc trực tiếp tại công ty.
  • Cường Gia Hiếu có thể thay đổi giá dịch vụ trên website của Cường Gia Hiếu hoặc ngừng cung cấp một hay nhiều dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước (trừ trường hợp đã thanh toán hoặc đã ký hợp đồng tại công ty)

2.4. Nghiêm cấm sử dụng

Quý khách không được phép:

  • Sử dụng bất hợp pháp các tính năng hoặc có hành động động trái pháp luật trên website của công ty Cường Gia Hiếu.
  • Sử dụng tính năng một cách bừa bãi, spam, gây cản trở đến sự truy cập và sử dụng dịch vụ này của người dùng khác.
  • Sử dụng các phương tiện công cụ hỗ trợ khác để thu thập thông tin, phá hoại hay bất kì hành động gây hại cho website của công ty Cường Gia Hiếu.

Cường Gia Hiếu có quyền cấm sử dụng đối với bất kỳ Quý khách hàng nào không tuân thủ quy định, thấy rằng Quý khách hàng đang có ý định vi phạm, hoặc có thể vi phạm giới hạn sử dụng mà không cần bất kỳ thông báo trước nào.

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn!