Cường Gia Hiếu Tham Gia Hội Nghị Phát Triển Kinh Doanh

Năm 2017 Công ty TNHH XD Cường Gia Hiếu là một trong 200 doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh được mời tham gia hội nghị phát trển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Công Ty TNHH XD Cường Gia Hiếu là một trong nhưng doanh nghiệp đi đâu tai TP Hồ Chí Minh về Lĩnh Vực thiết kế và thi công xây dựng .

Trong năm 2018 Công TY Thiết Kế Và XD Cường Gia Hiếu đã thiết kế hơn 100 hồ sơ thiết kế nhà phố và biệt thự tai khu vực các tỉnh Miền Nam . Đông thời trong năm 2018 Công Ty TNHH XD Cường Gia Hiếu đã thi công hơn 50 nhà bao gồm cả nhà phố và biệt thự . Mội thiết kế và thi công của Cường Gia Hiếu đều được khách hàng đánh giá khá tốt về chất lượng phục vụ cũng như chất lượng thi công công trình .

Mục tiêu trong năm 2019 của XD Cường Gia Hiếu là Thiết Kế 150 căn nhà phố và biệt thự , về mục tiêu thi công xây dựng phải đạt được chỉ tiêu 70 Căn nhà phố và biệt .

Cường Gia Hiếu tại hội nghị kinh doanh

Công Ty TNHH XD Cường Gia Hiếu kính chúc quý khách hàng luôn dồi dào sức khoe và luôn luôn ủng CGH ngày càng phát triển hơn nữa .

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn!